ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሉ ስዓቢ እዛ መርበብ

Feb 17, 2021
Admin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

እዚ  መርበብ ሓበሬታ ንንጥፈታት ማሕበኮም-ኤርትራውያን ነበርቲ ስያትልን ከባቢኣን ዝቃለሓሉ፥  ኤርትራውያን ህጻናትን መንእሰያትን ባህሎምን ልምዶምን ዝላለይሉን ብድስፕሊን ንኽዓብዩ  ብማሕበረ-ኮም ዝግበር  ጻዕሪ ዝግለጸሉ፡  ንማሕበራዊ ህይወት ብዕድመ ዝደፍኡ ኤርትራውያንን ኩነታት መነባብረኦምን ብዝተፈላልየ መልክዑ እናቕረበ እንላዘበሉ፥  ባህልን ልምድን ህዝቢ ኤርትራን ጸጋታት ኤርትራን በብመልክዓቱ ምስ ኣንበብብቲ ንምልላይን ቱሪዝማዊ ስሓብነት ኤርትራ ንምጉላሕን ከም ቀንዲ መበሃሃልቲ መደባት ሒዙ ክሰርሕ’ዩ። ካብ ለካቲት 2021 ጀሚሩ ድማ፥ ብሓድሽ ኣወዳድባን ሓድሽ ራኢን መደባቱ ሓንጺጹ ይበጋገስ ኣሎ። ኩሉ ኤርትራዊ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ተሳትፍኡ ከዛይድን ኣብ ኩሉ ጉዳያት ሓበሬታታት መወሃሃቢ ዓውዲ ጌሩ ንኽትቀመሉን በዚ ኣጋጣሚ ነዘኻክር።

 

 

  Subscribe to Our Newsletter

  Contact Us

  1528 Valentine st.
  Seattle, WA

  Ph: 206-568-5359

  info@eritreanassociation.org

  Open Hours:

  Monday – Sunday
  10am -9pm

  Directions

  Follow us on